KIKO MILANO
retail-shop
Moscow region, Shopping Mall "Vegas"
2016